Marián Krasňanský
Jazyky: slovenský jazyk
tel.č.: +421 907 729 170

Branislav Lukáč
Jazyky: slovenský, anglický, nemecký jazyk
tel.č.: +421 948 120 578

Adresa:
BM logistik s.r.o.
ul.Družstevná 1098/5
Pata 925 53

NÁJDETE NÁS V AREÁLI NA ADRESE:(Korešpondenčná adresa)
BM logistik s.r.o.
ul.Družstevná 1098/5
Pata 925 53

E-mail: bmlogistik@bmlogistik.sk

Zemné a búracie práce / Predaj štrkov, pieskov, lomového kameniva rôznych frakcii / Predaj palivového dreva:
tel.č.: +421 948 573 788