Ponuka štrkov a pieskov. Všetky štrky sú preprané. Dovoz Pata a Šoporna zdarma. Ceny sú uvedené bez DPH.


· Piesky

· Lomový kameň

· Riečny kameň

· Štrk riečny

Hlina (ornica)


Riečny piesok 0/4


Cena: 25,00€/m3

Záhoracký žltý piesok


Cena: 25,00€/m3

Lomový kameň 0/32


Cena: 20,00€/m3

Lomový kameň 4/8


Cena: 25,00€/m3

Lomový kameň 0/63


Cena: 20,00€/m3

Lomový kameň 16/32


Cena: 25,00€/m3

Lomový kameň 32/63


Cena: 25,00€/m3

Riečny kameň (guláč) 16/22


Cena: 15,00€/m3

Riečny kameň (guláč) 22/63


Cena: 15,00€/m3

Štrk riečny 0/22


Cena: 15,00€/m3